Bente Ailin Svendsen

Bente Ailin Svendsen er professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo.

Hun er også professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Svendsen har undervist i og forsket på flerspråklighet i hele sin karriere, hos barn, unge og voksne og i samfunnet generelt. Hun har dessuten omfattende erfaring med å formidle forskningen til et bredt publikum, blant annet gjennom språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen og Språksalongen ved Oslo Bymuseum (2016–2018).

Fallback image

Utgivelser