Bente Sommerfeldt

Bente Sommerfeldt er psykolog.

Hun har erfaringer med å implementere mentalisering som modell i flere miljøterapeutiske institusjoner, både som ansatt og som ekstern veileder, og især med de kliniske feltene spiseforstyrrelser, rus, selvskading og alvorlige traumer. Sommerfeldt underviser og er veileder ved Institutt for mentalisering.

Utgivelser