Akiah Ottesen Berg

Akiah Astral Ottesen Berg, spesialist i klinisk voksen psykologi, PhD.

For tiden arbeider hun ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo, med tema utfall av psykose ved samtidig barndomstraume. Spesialistkompetanse på områder kulturpsykologi, klinisk psykoseforskning og behandling av alvorlig psykisk lidelse og traumelidelser, med særinteresse for differensialdiagnostikk og kryss-kulturell terapi. 

Utgivelser