Eli Berg

1947 -

Eli Berg har bl.a.vært allmennpraktiker i en og samme befolkning i 25 år.

Hun disputerte ved Universitetet i Tromsø på avhandlingen ”Det skapende mellomrommet i møtet mellom pasient og lege.” Hun er nå ansatt som overlege på Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus, samt som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser