Jens Petter Berg

Jens Petter Berg (f. 1960) er professor og overlege i medisinsk biokjemi ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus

Fallback image

Utgivelser