Lars Berg

1959 -

Radikal og engasjert forfatter, samfunnsdebattant og ildsjel for nordnorsk kulturarbeid

Lars Berg (1901-1969) vokste opp på Kvaløya utenfor Tromsø. Med eksamen fra Tromsø Lærerskole arbeidet han som lærer fram til han debuterte på Tiden Norsk Forlag i 1934, med romanen Men det var det ingen som visste. Berg utgav i alt tolv romaner og to skuespill fra 1934 til 1967, og var i samtiden kjent som en aktiv og uredd venstreradikaler. Han var påvirket av det kulturradikale miljøet i Oslo sin interesse for freudianske teorier, og han ble i media omstridt for sine ganske åpenhjertige skildringer av seksuelle forhold. Berg fikk etterhvert ry som en av de politisk radikale og moralsk betenkelige forfatterne på 30-tallet og utskjelt som "rikspornograf". Under krigen ble han involvert i motstandsbevegelsen og han satt i fangenskap på Grini fra 1942-45. Etter krigen fortsatte han som lærer, og forfatterskapet hans bærer i denne tiden preg av å ville fremme sosialdemokratiske ideer. De to siste romanene hans er folkelivsskildringer fra nordnorsk miljø, igjen med erotikk som sentralt tema.
Lars Berg var en ivrig forkjemper for et eget teater i Tromsø, og han regnes derfor som Hålogaland Teaters far. I anledning av 100-årsjubileet for hans fødsel ble et utvalg av novellene han publiserte i Arbeidermagasinet fra 1938-1954 for første gang utgitt i bokform. Tittel på novellesamlingen er Båten og mannen (2001).

Fallback image

Utgivelser