Nina Berg

Nina B.J.Berg er utdannet cand.paed og er spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Hun har arbeidet som høyskolelektor i allmennlærerutdanning, og er nå rådgiver i PP-tjenesten. Hun har utgitt Blåmann. Ung psykisk lidelse – familiens smerte (Aschehoug 2002) og Elev og menneske. Psykisk helse i skolen (Gyldendal Akademisk 2005).

Fallback image

Utgivelser