Svein Bergvik

Svein Bergvik er psykolog (1997) og førsteamanuensis i helsepsykologi ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø. Hans kliniske bakgrunn er primært fra somatikken og behandling av langvarige smertetilstander, men også fra psykiatrien med alvorlige psykiske lidelser. Doktorgradsarbeidet (2009) handlet om psykologiske faktorer ved hjerte- og karsykdom. Hans senere forskning omfatter psykologiske faktorer ved somatiske sykdomstilstander, langvarige smertetilstander, og behandler- og pasientkommunikasjon.

Fallback image

Utgivelser