Camilla Bernt

Camilla Bernt (f. 1978), er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor hun har vært ansatt siden 2005.

Hennes forskning og undervisning omfatter sivilprosess, forvaltningsrett, prosessuell barnerett, kommunikasjon og konfliktløsning. Hun er ansvarlig for fagene Konfliktmekling og God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Hun har holdt mange kurs og foredrag for ulike profesjoner og grupper i forvaltningen, domstolene og privat sektor, og har også bidratt til evalueringer i regi av Barne- og likestillingsdepartementet.

Fallback image

Utgivelser