Tor Ehlers Bertelsen

Tor Ehlers Bertelsen (f. 1955) er dommer i Bergen tingrett, og har tidligere vært amanuensis ved Universitetet i Bergen.

Han har siden 2000 arbeidet med internasjonal rett og forestår blant annet utarbeidingen av databasen Stralex, et referanseverktøy i Gyldendal Rettsdata for jurister som arbeider med praktiske konsekvenser av EMK og domstolen i Strasbourg.

Fallback image

Utgivelser