Stian Biong

Stian Biong er sykepleier og folkehelseviter.

Han arbeider som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Senter for psykisk helse og rus. Han er også forsker tilknyttet Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser