Birgitte Hagland

Birgitte Hagland er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet (UiO).

Hun forsker i hovedsak innen erstatningsrett og markedsrett og avla i 2012 en Ph.D. i erstatningsrett ved Universitetet i Oslo

Hagland har tidligere arbeidet i Konkurransetilsynet. Nå er hun nestleder i Finansklagenemnda Skade.

Birgitte Hagland Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Line Slotnæs

Utgivelser