Kari Birkeland

Kari Birkeland jobber ved BI som førsteamanuensis - institutt for rettsvitenskap og styring.

Utgivelser