Bjørg Røed Hansen

1942 - 2018

Bjørg Røed Hansen er psykologspesialist og dr.philos. fra Universitetet i Oslo.

Som terapeut har hun lang erfaring med barn, ungdom og familier, i tillegg til voksne klienter. Røed Hansen har i mange år arbeidet i barne- og ungdomspsykiatri og som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt (UiO), der hun var en sentral aktør i opprettelsen av Klinikk for barn og familier.

Gjennom karrieren har Bjørg Røed Hansen kombinert forskning og undervisning med terapeutisk arbeid og veiledning. Innenfor temaene utviklingspsykologi, spedbarnsforskning og psykoterapi med barn har hun vært engasjert i videreutdanningsprogrammer i hele Skandinavia. Røed Hansen har skrevet en rekke artikler og bidrag til fagbøker.

Fallback image

Utgivelser