Bjørn Bjelland

Bjørn Bjelland er beredskapsleder ved Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus og er utdannet samfunnsviter (innenfor samfunnssikkerhet) og paramedic.

Han er også engasjert som universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Bjelland har utdanning innen nasjonal krisehåndtering og beredskap fra Forsvarets høgskole og Politihøgskolen samt flere internasjonale kurs innen samme tema. Han har mangeårig erfaring fra ambulansetjenesten både på taktisk og strategisk nivå. Bjelland har også vært sentral i utviklings- og innovasjonsarbeid knyttet til utdanning av ambulansepersonell i Norge. Han er styremedlem i Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK) og rådgivende representant i Oslo politidistrikts lokale redningsledelse (LRS ledelse).

Utgivelser