Bjørn Eriksen

Bjørn Eriksen har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, og som advokat.

Han har en ph.d-grad i arbeidsrett fra Handelshøyskolen i København. Han har arbeidet i 15 år på Handelshøyskolen BI og bygd opp faget arbeids- og elevrett for skoleledere, som inngår i en mastergrad i Skoleledelse.

Nå arbeider han på Høgskolen i Sørøst-Norge og er rådgiver for Skolelederforbundet. Han er gjesteforeleser på BI, på rektorskolen på Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nord, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Hedmark. Videre holder han kurs og seminarer arrangert av Skolelederforbundet, kommuner og fylkeskommuner.

Fallback image

Utgivelser