Bjørnar Alseth

1965 -

Bjørnar Alseth er læremiddelutvikler.

Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og har en bred interesse for matematikk, undervisning og elevers læring. Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er medforfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 .

Utgivelser