Bjørn Eriksen

Bjørn Eriksen var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, advokat, og hadde en ph-d-grad i arbeidsrett fra Handelshøyskolen i København. 

Han arbeidet i 15 år på Handelshøyskolen BI og bygde opp faget arbeids- og elevrett for skoleledere, som inngår i en mastergrad i Skoleledelse.

Han arbeidet de siste årene på Høgskolen i Sørøst-Norge og var rådgiver for Skolelederforbundet. Han var gjesteforeleser på BI, på rektorskolen på Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nord, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Hedmark. Videre holdt han kurs og seminarer arrangert av Skolelederforbundet, kommuner og fylkeskommuner.

Fallback image

Utgivelser