Bjarne Berg Wig

Bjarne Berg Wig (1956) er Norges ledende guru innenfor Lean og forbedringsledelse.

Hans unike bakgrunn som fagarbeider og mangeårig faglig tillitsvalgt og seinere forbedringskoordinator i Norsk Hydro, gjør ham i stand til å se endringsledelse fra ulike perspektiver. Berg Wig har utdanning i kvalitetsledelse fra Juran Institute og har i nærmere 30 år utviklet kunnskap om Lean og lærende organisasjoner i samarbeid med internasjonalt ledende akademikere og praksismiljøer.

Utgivelser