Vibeke Bjarnø

Vibeke Bjarnø (født 1970) er sosiolog og førstelektor i digital kompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har erfaring som lærerutdanner og fra arbeid med etter- og videreutdanning av lærere. Bjarnø deltar i forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot flerfagsdidaktikk, ledelse og digital kompetanse. Hun har gitt ut artikler og en lærebok på feltet. De siste årene har hun arbeidet som studieleder.

Fallback image

Utgivelser