Bjarte Thorson

Ph.D. Bjarte Thorson (f. 1976) har bakgrunn som dommerfullmektig og forretningsadvokat.

Boken er basert på forfatterens doktoravhandling, som ble skrevet da han var universitetsstipendiat ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Som forsker og lærer har han hovedsakelig arbeidet med erstatnings- og forsikringsrett, kontrakts- og pengekravsrett.

Utgivelser