Kaija Bjelland

Kaija Bjelland fullførte jusstudiet i 2016 og er advokat hos Regjeringsadvokaten.

Hun er veileder og kursholder ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Hun har tidligere utgitt bøkene Robins guide til obligasjonsretten (2014) og Robins guide til kjøpsretten (2017). Sammen med Robin Havre har hun publisert mobilappen Domsguiden (2014).

Fallback image

Utgivelser