Mari Skancke Bjerknes

Mari Skancke Bjerknes er utdannet sykepleier og cand.polit. med hovedfag i sosialpedagogikk fra Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Hun har vært ansatt som førstelektor ved Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus, og er nå pensjonist ved Kompetansesenteret for seniorer, HIOA. Hun har vært medansvarlig for kurs i veiledning og vurdering av sykepleierstudenter, forsket og publisert artikler og lærebøker om veiledning, læring og kunnskapsformer i sykepleierutdanningen, samt forsket og publisert artikler om nyutdannede sykepleiere og deres møte med yrkesfeltet.

Fallback image

Utgivelser