Camilla Bjørke

Camilla Bjørke er cand. philol. Hun er for tiden ansatt som stipendiat i tysk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved UiO, hvor hun også har vært involvert i undervisningen i tysk fagdidaktikk ved praktisk og pedagogisk utdanning. Siden 1995 har hun jobbet som høgskolelektor i tysk ved Høgskolen i Østfold.

Fallback image

Utgivelser