Knut Olav Bjørlykke

1938 -

Knut Bjørlykke har vært professor i petroleumsgeologi ved Universitetet i Bergen fra 1976-1984 og har siden vært professor ved Universitetet i Oslo. Han har i mange år hatt nær kontakt med norsk og internasjonal oljeindustri, blant annet gjennom industrifinansierte forskningsprosjekter.

Fallback image

Utgivelser