Torgeir Bjørnaraa

Torgeir Bjørnaraa (f.1945) ble cand.jur. i 1973 og fikk bevilling som advokat i 1977.

Han har arbeidet i Statens Personaldirektorat, LOs juridiske avdeling og Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har også vært dommerfullmektig og privatpraktiserende advokat i Oslo. Han har vært redaktør og medforfatter av boken Norsk Tjenestemannsrett og er forfatter av kommentarene til tjenestetvistloven i Norsk Lovkommentar på Gyldendal Rettsdata. 

Utgivelser