Cato R.P. Bjørndal

1969 -

Cato R. P. Bjørndal er dosent og leder for Forskningsgruppe i veiledning (FIVE), ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT - Norges arktiske universitet.

Bjørndal har erfaring fra atskillige pedagogiske forsknings- og utviklingsprosjekter, og har nær 20 års erfaring med å understøtte profesjonell utvikling i pedagogisk sammenheng. Han har spesielt forsket på forbedring av veiledningskvalitet. Bjørndal vært lærer og veileder i flere kontekster og har erfaring med videoanalyser av flere hundre veiledningssamtaler. Han har publisert en rekke bøker og artikler i Norden, har en doktorgrad om veiledning og er gjesteforeleser ved mange nordiske universiteter og høyskoler.

Utgivelser