Halvor Bjørnsrud

1950 -

Halvor Bjørnsrud er dr. polit og professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Arbeidsområdene er innenfor tilpasset opplæring, inkludering, utdanningsledelse, skoleutvikling og reformarbeid skolen.

Et spesielt aktuelt tema innenfor forskning er skoleledere og læreres læring gjennom skolebasert kompetanseutvikling knyttet til aksjonslæring.

Forfatteren har publisert flere bøker og skrevet artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor de ovennevnte tema

Utgivelser