Finn Bjormyr

1965 -

Finn Bjormyr er ansatt i Statens naturoppsyn og har hovedansvar for oppsynet med verneområdene i Rondane og Dovre. Han har i tillegg et koordineringsansvar for de mindre verneområdene i Oppland. Tidligere har han jobbet både hos Fylkesmannen i Oppland og Lesja kommune med vern og naturforvaltning. Utdanningen har han som naturforvalter fra Norges landbrukshøgskole.

Utgivelser