Ulf Blossing

Ulf Blossing er fil.dr. og associate professor i pedagogikk ved Göteborgs universitet.

Hans forskningsinteresse er knyttet til skoleforbedring, hvordan det indre livet på skolen påvirker og kan ledes for å forbedre læringsmiljøet for elevene. Han har blant annet gjennomført longitudinelle studier av skolers utvikling i Sverige, og aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med kommuner om forandringsagenters arbeid. Han har også utviklet kurs og masterprogram der skoleutvikling og lederskap er sentrale temaer.

Fallback image

Utgivelser