Knut Boge

Knut Boge (født 1962), førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse (studiested Kjeller), studieleder­området for Facility Management. Dr.oecon. (Handelshøyskolen BI, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, 2006). Studieleder for Bachelor i Facility Management, Bachelor i husøkonomi og serviceledelse og Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse. Statsviter og økonom. Faglige interesseområder er institusjo­nelle rammebetingelsers betydning for innovasjon, entreprenørskap, organisering og ledelse av tjenesteytende virksomheter.

Fallback image

Utgivelser