Laila Bokhari

Laila Bokhari (f. 1974) er statssekretær og sikkerhetskoordinator ved Statsministerens kontor.

Hun er utdannet statsviter fra England, Nederland og Sveits, og har jobbet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Norsk utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Bokhari har tjenestegjort ved FNs Sikkerhetsråds Al-Qaida Taliban Monitoring team i New York, arbeidet for OSCE, og vært rådgiver inn i ulike NATO-grupper. Bokhari har tidligere utgitt Hellig Vrede. Min reise gjennom Pakistan.

Laila Bokhari Høyoppløst bilde

Foto: Iffit Qureshi

Utgivelser