Lee G. Bolman

Lee G. Bolman innehar Marion Bloch Missouri-professoratet i faget ledelse ved Bloch School of Business and Public Administration, University of Missouri i Kansas City.

Han er rådgiver for en rekke selskaper, offentlige organer, universiteter og skoler over hele verden.

Fallback image

Utgivelser