John Harald Bondevik

John Harald Bondevik har jobbet cirka 15 år som lærer og inspektør i barneskolen. Han har laget kursmateriell om religion og mangfold for lærere i Europa, på oppdrag fra Europarådet. Han har vært konsulent for blant annet Utdanningsdirektoratet (Fagfornyelsen, KRLE) og en lærebokutgivelse om religion i Kirgisistan. John Harald er forfatter på Vivo 5-7.

Utgivelser