Borgar Høgetveit Berg

1970 -

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommar i Noregs Høgsterett.

Før han vart dommar i Høgsterett, var han advokat (H) og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS. Han har tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og konstituert lagdommar i Hålogaland lagmannsrett.

Berg har gitt ut fleire bøker om prosessuelle emne på Gyldendal. I tillegg har han gjeve ut ei rekkje andre bøker og tidsskriftartiklar, særleg innanfor sentral formuesrett.

Fallback image

Utgivelser