Jon Brænne

1945 -

Jon Brenne (f.1945) er utdannet malerikonservator. Han begynte hos Riksantikvaren i 1968, og ledet i årene 1982–1993 Riksantikvarens restaureringsatelier. I 1994 arbeidet han som spesialrådgiver hos Riksantikvaren. Han har fra 1994 arbeidet i Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) som malerikonservator/seniorforsker. Brænne arbeider dessuten som professor II ved Göteborg Universitet, avd. for Kulturvård.

Brenne har vært prosjektleder for et stort antall undersøkelses-, konserverings og restaureringsarbeider i inn- og utland, og ledet blant annet arbeidet med restaureringen av Damsgård hovedgård og det pågående restaureringsarbeidene i Baroniet i Rosendal.

Fallback image

Utgivelser