Hildfrid Vikkelsmo Brataas

Hildfrid V. Brataas er førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og forsker ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Hun er utdannet sykepleier og har doktorgrad i pedagogikk. Hun har arbeidet med utvikling av utdanningsprogrammer på bachelor- og masternivå. Hennes forsknings- og undervisningsområder er faglig og tverrfaglig kvalitet på helsetjenester, med fokus på pasientundervisning, veiledning og kunnskapsbasert praksis. Hennes forskning er rettet mot kvalitet innen kreftomsorg, rehabiliteringstjenester, helsefremming og mestring hos ungdom med helseproblemer, samt helsetjenester for eldre. Hennes arbeid med nasjonalt og internasjonalt forskersamarbeid har resultert i vitenskapelig publisering og kunnskapsformidling, internasjonalt og nasjonalt, og hun har vært redaktør og medforfatter på lærebok om kommunikasjon og samspill i helsetjenesten.

Fallback image

Utgivelser