Gunnar Breivik

1943 -

Engasjert samfunnsviter med fokus på idrettsfilosofiske og etiske problemstillinger

Gunnar Breivik er født i 1943. Han har bakgrunn som rektor ved Norges Idrettshøgskole og professor i samfunnsvitenskapelige fag, og han er en svært ettertraktet foredragsholder. Breivik er opptatt av idrettsfilosofiske og etiske spørsmål, og har blant annet studert fysisk aktivitet i befolkningen, risikosport og menneskets tilpasning til ekstreme stress-situasjoner. Et av hans sentrale interesseområder er barn og ungdoms oppvekstsituasjon med tanke på utfordringer og fysisk aktivitet. I 2001 gav han ut boka Sug i magen og livskvalitet som tar for seg denne problemstillingen.

Fallback image

Utgivelser