Marit Brendbekken

Marit Brendbekken er dr. polit i sosialantropologi.

Hun har blant annet helse- og utviklingsantropologi som forskningsområder. Hun har i mange år arbeidet som leder i offentlig og privat sektor, blant annet ved Stiftelsen Amalie Skrams hus. Marit er nå 1. amanuensis ved NLA Høgskolen, avdeling for interkulturell forståelse med vekt på Latin-Amerika.

Fallback image

Utgivelser