Kari Brodtkorb

Kari Brodtkorb f. 1956) er kandidat i sykepleievitenskap og sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og veiledningspedagogikk.

Hun har klinisk erfaring fra sykehjem og  psykisk helsearbeid, og har arbeidet med fagutvikling i de kommunale helsetjenestene.  Brodtkorb har vært høgskolelektor ved
Lovisenberg diakonale høgskole, og er nå førstelektor og seksjonsleder ved Institutt for helse- og sykepleie, Universitetet i Agder.

Fallback image

Utgivelser