Lisbeth F. K. Holter Brudal

1935 -

Lisbeth F.K. Holter Brudal er psykolog og har bred erfaring som kliniker, forsker, underviser og formidler av psykologfaglige temaer. Som psykoterapeut har Brudal særlig arbeidet med mennesker i krise og lagt vekt på de mulighetene for vekst som en psykisk krise kan representere. 

Lisbeth Holter Brudal har utviklet et eget område innenfor psykologi: Fødselspsykologi og tok i 1981 doktorgraden ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo om dette temaet.

Holter Brudal har skrevet bøker om psykiske kriser, psykopati , vekst og utvikling og om positiv psykologi, mot og drømmer. Flere av Brudals tidligere bøker omhandler fødselspsykologi (tokologi), og i mange år veiledet hun helsepersonell i Norge og Sverige i emnet.

I 1985 startet Brudal Institutt for Tokologi og Familiepsykologi (ITF), som hun ledet frem til 2009. Parallelt med egen praksis ved instituttet har hun vært opptatt av å formidle ny psykologisk forståelse og tenkning. Hun har deltatt i en serie radio- og tv-programmer, og i flere år var hun skribent i Aftenpostens A-magasin.

De senere årene har hun spesielt interessert seg for empati og innlevelse og har utviklet et eget verktøy for kommunikasjon: Empatisk kommunikasjon og laget flere undervisningsfilmer om dette verktøyet.

I 2011 ble Holter Brudal tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull.

Utgivelser