Leif Brunvand

Leif Brunvad er dr.med. og spesialist i barnemedisin. Han arbeider som seksjonsoverlege ved Barnehjerteseksjonen, Barnesenteret, på Ullevål universitetssykehus.

Fallback image

Utgivelser