Hans Jacob Busch

Han var enhetsleder for Arbeidsmiljøenheten (BHT) i Trondheim kommune fra 2008 til 2018. I denne perioden jobbet han aktivt med å utvikle HMS-innsatsen tilpasset emosjonelt arbeid, og etablerte i 2014 Akkurat no, et samtaletilbud for ansatte med psykiske plager. Han er en erfaren prosessleder og foredragsholder, og driver i dag et enkeltpersonforetak.

Utgivelser