Albert Camus

1913 - 1960

Albert Camus ble født i Algerie. I 1940 flyttet han til Frankrike, kom under krigen med i motstandsbevegelsen og ble redaktør av undergrunnsavisen Combat. Den fremmede, hans første roman, kom ut i 1942, og førte straks til et gjennombrudd. Av andre bøker kan nevnes: Myten om Sisyfos (1942), Pesten (1947) og Fallet (1948).
Han mottok Nobelprisen i 1957, «for hans betydningsfulle forfatterskap, som med klarsynt alvor belyser menneskelige samvittighetsproblemer i vår tid».

Våren 2015 utgir vi en nyoversettelse av hans mesterverk og debutroman, Den fremmede.

Utgivelser