Carolyn Webster-Stratton

Carolyn Webster-Stratton er psykolog og barnesykepleier, og er professor emerita ved universitetet i Washington.

Hun har utviklet flere forskningsbaserte tiltak og programmer og skrevet bøker som er oversatt til mange språk.

Fallback image

Utgivelser