Joakim Caspersen

Joakim Caspersen er sosiolog, har doktorgrad i profesjonsstudier og er forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning. Hans forskning er de siste årene særlig knyttet til inkludering og marginalisering i grunnskolen, men også til lærerkvalifisering, lærerutdanning og læringsutbytte i høyere utdanning generelt.

Joakim Caspersen Høyoppløst bilde

Foto: NTNU Samfunnsforskning

Utgivelser