Cato Tandberg

Cato Tandberg er utdannet cand. scient i molekylærbiologi ved Universitetet i Oslo.

Hans spesialområde er kjemiske og fysiske prosesser i organismer. Han jobber som førstelektor ved Høyskolen Innlandet, lærerutdanningene. Han har bred undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole, høgskole/universitet gjennom faglig og fagdidaktisk arbeid, og han har utarbeidet flere undervisningsopplegg på viten.no og naturfag.no. Cato er forfatter på Bi1, Bi2 og Gyldendals ord- og faguttrykk i biologi. Han er også forfatter på Biologi for lærere og Biologididaktikk for lærere som er skrevet for biologiundervisning i grunnskolelærerutdanningen. 

Cato Tandberg Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Kari Aamli

Utgivelser