Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie Pedersen Dalland har en ph.d i pedagogikk.

Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder og oppgaveskriving. Hun har flere års erfaring som både veileder og sensor.

Utgivelser