Charlotte U. Johannessen

Charlotte Johannessen er utdannet cand.polit med hovedfag i pedagogikk.

Hun er førstelektor ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet Storbyuniversitetet. I tillegg er hun ansatt i en deltidsstilling som spesialrådgiver ved Rvts-Øst. Hennes publikasjoner, forsknings- og utviklingsarbeid er rettet mot små barn i risikosituasjoner, tverretatlig samarbeid og utvikling av relasjonskompetanse i personalgrupper i barnehagen.

Johannessen har lang erfaring fra arbeid i Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, og har spesialisering innen sped- og småbarns psykiske helse. Hun har også bred erfaring med kursvirksomhet for barnehagefeltet om sårbare barn og familier.

Fallback image

Utgivelser