Christian Fredrik Wyller

Christian Fr Wyller (f. 1948) var den siste sorenskriver i Ryfylke fram til 2007 og har siden vært dommer i ulike tingretter og lagmannsretter.

Han har vært advokat og førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen. Han har tidligere utgitt Boligrett (5. utgave 2009) og andre bøker innen bolig- og kontraktsrett.

Fallback image

Utgivelser